Meer lezen?

Tips voor ouders:

EXPOO opvoedingsondersteuning: dossier zelfverwonding (DossierZVG)

Gratis online webinar voor ouders: SAFE talk for parents

Artikel uit BOTsing, een uitgave van De Gezinsbond, mei 2016 (botsing)

Brochure voor ouders opgemaakt door Zelfmoord1813 (Zelfmoord1813)

Tips voor jongeren:

Vlaamse lotgenotenvereniging

Foto project

NL-talige en engelstalige websites: www.zelfbeschadiging.nl en http://www.selfinjury.com

Trainingen voor professionals:

Workshop behandeling van opzettelijke zelfverwonding (9 februari 2018 – – minimum aantal deelnemers 6, maximum 20, kostprijs 120 euro per deelnemer). Inschrijven via info@zelfverwonding.be

In deze workshop krijgen therapeuten en eerstelijns psychologen handvaten voor de behandeling van opzettelijke zelfverwonding bij jongeren, zowel vanuit een gedragstherapeutisch als een systeemtherapeutisch kader.

Training preventie adviseur opzettelijke zelfverwonding (ZVG) in scholen (18 en 19 januari 2017 – minimum aantal deelnemers 6, maximum 16, kostprijs 240 euro per deelnemer). Inschrijven via info@zelfverwonding.be

In deze 2 daagse training leren zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol ZVG op te stellen (afgestemd op een suïcide schoolprotocol), en wordt een preventief beleid op maat van de school opgemaakt (inclusief materiaal voor preventielessen). In deze tweedaagse training als preventie adviseur wordt je opgeleid in gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met leerlingen die zichzelf verwonden, ouders in te lichten na het ontdekken van zelfverwondend gedrag op school, en betrokken hulpverleners/schoolpersoneel in te lichten/ondersteunen. Je krijgt handvaten voor risicotaxatie, en alle noodzakelijke kennis voor doorverwijzing en opvolging. Bovendien wordt in deze training een eventuele epidemie op school te counteren (en te voorkomen).

Teksten voor hulpverleners:

Diagnostiek: NSSIscreeningDSMV en verkorte ZVG vragenlijst

Hulpverlening: Claes 2012; PPraxis; DoctoraatBaetensImke

Teksten voor scholen: