Scholen

Preventiepakket “Zelfverwonding op school”

De laatste jaren maken scholen zich steeds meer zorgen over zelfverwondend gedrag binnen de schoolcontext. We merken echter op dat scholen vaak onvoldoende begeleid worden in het omgaan met dit gedrag. Ze krijgen diverse en soms tegensprekende handvaten om op dit gedrag te reageren. Nochtans is een gepaste reactie bij de ontdekking van het zelfverwondend gedrag cruciaal en zijn scholen dé aangewezen plaats voor de preventie en opvolging van jongeren die zichzelf verwonden.

Daarom maakten we, op basis van jarenlange klinische expertise en onderzoek, een “Preventiepakket Zelfverwonding voor Scholen”. Dit pakket heeft als doel om scholen enerzijds een theoretisch kader te bieden en anderzijds ook  enkele praktische richtlijnen mee te geven.

In het pakket bevindt zich o.a. een paper die handvaten geeft betreffende het opstellen van een schoolprotocol. Er wordt eerst een theoretische achtergrond gegeven, waarna verder ingegaan wordt op hoe zelfverwonding binnen een schoolcontext benadert kan worden.

Daarnaast is er een documentaire waarin ervaringsdeskundigen praten over zelfverwonding. Wat was helpend, wat hebben ze geleerd en hoe denken zij over de preventie van zelfverwonding, zijn enkele onderwerpen die hierin worden besproken.

Bij de documentaire hoort ook een uitgewerkte les. Zelfverwonding wordt op een laagdrempelige wijze besproken. Het doel van deze les is het taboe rond zelfverwonding te doorbreken, jongeren die zichzelf verwonden aan te moedigen de nodige hulp te zoeken, en zelfzorg te bevorderen. Daarnaast bieden we ook ondersteuning voor de (zorg)leerkracht om deze problematiek bij de klas naar voor te brengen.

Ten slotte voorziet het preventiepakket ook brochures voor ouders en/of jongeren die geconfronteerd worden met zelfverwonding.

“Het Preventiepakket Zelfverwonding voor scholen” is een handig instrument om zelfverwonding op een laagdrempelige manier in de klas aan te brengen. Het vormt een praktische leidraad voor zowel (zorg)leerkrachten als directie en biedt een praktische aanvulling bij  het boek “Zie me niet. Omgaan met zelfverwondend gedrag, thuis en op school”.

De kostprijs van het “Preventiepakket Zelfverwonding voor scholen” bedraagt 85 euro en kan je online bestellen via http://www.vub.ac.be/events/tba/preventiepakket-zelfverwonding-voor-scholen

Training preventie adviseur opzettelijke zelfverwonding (ZVG) in scholen

In deze 2 daagse training leren zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol ZVG op te stellen (afgestemd op een suïcide schoolprotocol), en wordt een preventief beleid op maat van de school opgemaakt. In deze tweedaagse training als preventie adviseur wordt je opgeleid in gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met leerlingen die zichzelf verwonden, ouders in te lichten na het ontdekken van zelfverwondend gedrag op school, en betrokken hulpverleners/schoolpersoneel in te lichten/ondersteunen. Je krijgt handvaten voor risicotaxatie, en alle noodzakelijke kennis voor doorverwijzing en opvolging. Bovendien wordt in deze training een eventuele epidemie op school te counteren (en te voorkomen)

Data: 18 en 19 januari 2017 – minimum aantal deelnemers 6, maximum 16.

Inschrijven en meer info via www.brucc.be